Dikine Okuyucuları ile buluşuyor..!


Değerli dostlar,

Dikine grubu önceki yıllarda gerçekleştirdiği okuyucu buluşmalarının ilkini Nisan ayı ortalarında düzenlemeyi planlıyor.

Mekanımız yine -kozmik yenilenme zamanı olan- baharda güzelliği ile meşhur İstanbul- Büyükada olacak, önceki toplantılarımızda oldukça uygun, keyifli bir atmosfer sağladığı için Dikine'de bir gelenek haline getirdik, Büyükada'yla devam etmek istiyoruz.

Önceki toplantılarımız hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse; ilk toplantımız Göktuğ Halis'in o sıralarda yayınlanmış olan "Tapınakçılar: Tarih ve Spekülasyon" isimli kitabı çerçevesinde gerçekleştirildi. Bu toplantımıza, ayrıca, Tapınakçıların tarihi konusunda bir otorite olarak kabul edilen Malcom Barber'in ünlü eserini Türkçe'ye kazandıran Nuri Plümer hem konuya olan kişisel ilgisi, hem de forumun zenginleştirilmesi amacıyla katılım sağladı.

İkinci toplantımız, yazı kurulunun kararı ile, Orhan Gökdemir'in "Aydınlanma Tarikatı" isimli önemli eserinin değerlendirilmesine ayrıldı, Dikine okuyucularının Gökdemir'in kitabını okuyarak toplantıya katılması tartışmalara verimlilik kattı, bilinçli bir okuyucu kitlesinin katılımı ise bizlere gelecekteki çalışmalarımız için motivasyon sağladı.

Üçüncü toplantımızı, Marksizm bağlamında, Marksizm'in tarihsel, felsefi kaynakları, ekonomizm, Avrupa Merkezcilik, Doğu-Batı meseleleri temelinde bir dizi kritik soruya odaklanan, farklı siyasi vizyonlara sahip bir okuyucu kitlesi ile gerçekleştirdik, yer yer derin tartışmalara neden olsa da katılımcıların zihninde izler bırakan çok keyifli ve verimli bir atmosferde gerçekleştirildi, çabalarımıza değdi ve bu nitelikli ortamın hala özlenildiğine inanıyoruz.

Değerli dostlar,

Dikine toplantıları ağırlıklı olarak 2007 yılında, ülkede hem entelektüel hem de siyasi anlamda adeta yaprak kımıldamayan bir dönemde gerçekleştirildi, ülkemiz solunun hem politik hem de örgütsel anlamda kendini yinelediği, kendi kuramı, geçmişi ve dünya tarihi ile hesaplaşmaktan kaçındığı ve nihayetinde yalnızlaştığı bir dönemde, günahı, komplo teorileri, kuramsal basitleştirmeler, tarihsel zorunluluklara v.b yüklemenin bir "açmaz" olduğunu düşünen bir eğilim olarak bir araya geldik.

İnsanın bilinen en eski ve uzun hikayesini anlamadan modernizm ve post-modernizmi doğru çözümleyemeyeceğimizin farkındalığı ve geçmişe bugünün kavramları, değerler silsilesini yansıtan Avrupa Merkezciliğin hatalı bir ideoloji olduğunun kabulü, Dikine yazarlarının müştereklerinden birisidir.

Bu anlamda marksist gelenek içinde özgün bir duruşu sergilediğimize ve tarih, felsefe, kadim dinsel gelenekler gibi insan ve toplumların binlerce yıldır zihninde taşıdığı örüntülerin önemine yaptığımız vurguyla ciddi bir yenilenmeyi temsil ederek okuyucularımıza ilham verdiğimize inanıyoruz.

Dikine süreci yarattığı entellektüel dinamizm sayesinde Orhan Gökdemir'in "Din ve Devrim" ve Göktuğ Halis'in "Popüler Gizemciliğin Tarihsel ve Dinsel Temelleri" isimli eserlerine ilham verdi ve aynı yazarlar odaklandığımız konulara yönelik yeni eserlerini yazmaya devam etmekteler.

Yazarlarımız burjuva uygarlığına, kapitalizme, kör piyasa ekonomisi ve liberalizme Dikine duran geleneklerden geliyor, herşey bir fikirle başladı, zamanla doğrularımız kesişti ve birlikten yeni bir kuvvet, bir vektör ve nihayet Dikine doğdu...

Nisan ayında geçmişimizi de özetleyen yepyeni bir forum ile okuyucularımızla buluşmak üzere sabırsızlanıyoruz.

Saygılarımızla,

Mustafa Çölkesen
 03.03.2014

0 yorum :: Dikine Okuyucuları ile buluşuyor..!

Yorum Gönder